Dokumendid

Tere tulemast Lääne-Harju Koostöökogu dokumentide e-hoidlasse. Dokumentide e-hoidlas hoiab ja haldab LHKK, üles- ja alla laaditavaid ning jagatavaid organisatsioonisiseseid, ning teiste LHKK-le oluliste partnerite dokumente. Dokumentide e-hoidlas täiendatakse dokumendikasutasid ja alamkaustasid vastavalt LHKK asjaajamiskorrale ning dokumendikäibele.

Töökoosolekute protokollid

Lae alla Turismiarengu töögrupp
Lae alla Mikroettevõtjate akadeemia koosolek 13.06.2013

Üldkoosolekute protokollid

Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2017 09 21
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2017 05 11

Juhatuse protokollid

Lae alla Juhatuse elektroonse koosoleku protokoll 2018 01 11
Lae alla Juhatuse koosoleku protokoll 2017 12 11

Majandusaasta aruanded

Lae alla Majandusaasta aruande juurde audiitori otsus (2016)
Lae alla Majandusaasta aruanne 2016

Alusdokumendid

Lae alla Strateegia 2014-2020 rakenduskava 2018 aastaks
Lae alla Lääne-Harju Koostöökogu 2018 aasta eelarve ja tegevuskava