Kontakt

MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu

registrikood  80239761

Arveldusarve nr 221032964016

Aadress:  Ranna tee 8, Vasalemma alevik, Harjumaa, 76101

Telefon: +372 60 87 833

E-post:  info@vomentaga.ee

Palume nõustamiseks või kohtumisteks eelnevalt aeg kokku leppida!

Rafael Milerman, Juhatuse esimees / Chairman of the Management Board  +372 513 3891 e-post: rafael.milerman@gmail.com

Kerli Lambing, Büroojuht / Office Manager  +372 50 504 44; e-post kerli@vomentaga.ee

  • Kerli nõustab ettevõtluse ja ettevõtlikkuse meetmeid (1.1 Ettevõtlikkus; 1.2 Tooted ja teenused) ning kogukonna ja elukeskkonna meetmeid (2.1 Kogukond; 2.2 Elukeskkond)
  • Kerli osaleb Eesti Leader Liidu määruse tõlgendamise, protsesside ja kommunikatsiooni töörühmade töös. Lisaks on Kerli alates 21.06.2017 liidu revisjonikomisjoni liige

Ede Teinbas, Meetmejuht / Measure Coordinator +372 58 085 407; e-post ede@vomentaga.ee

  • Ede nõustab ettevõtluse ja ettevõtlikkuse meetmeid (1.1 Ettevõtlikkus; 1.2 Tooted ja teenused) ning kogukonna ja elukeskkonna meetmeid (2.1 Kogukond; 2.2 Elukeskkond) ning tegeleb koostööprojektidega
  • Ede osaleb Eesti Leader Liidu multifondide töörühma töös

Krista Must, koostööprojekti "Loode-Eesti piirkonna ühisturundus" juht / Coordinator of a cooperation project "Joint Marketing of Northwestern Estonia", +372 515 6364, kristamust@gmail.com

  • Krista juhib Lääne-Harju Koostöökogu, Kodukant Läänemaa ja Nelja Valla Kogu koostööprojekti "Loode-Eesti piirkonna ühisturundus"