Hindamiskomisjon

Hindamiskomisjoni ülesanne on hinnata Lääne-Harju Koostöökogule esitatud taotluste vastavust strateegiale ja rakenduskavale strateegias nimetatud hindamiskriteeriumite alusel ning koostada paremusjärjestuse ettepanek LHKK juhatusele.

Lääne-Harju Koostöökogu juhatus kinnitas 23.05.2016 hindamiskomisjoni koosseisud oma otsusega nr 1.1 järgmiselt:

Meede 1 hindamiskomisjoni koosseis:

  1. Kaie Saar
  2. Jaanika Voolaid
  3. Maarja Lillemäe
  4. Merike Palts
  5. Demis Voss

Meede 2 hindamiskomisjoni koosseis:

  1. Urmas Lepik
  2. Piia Kärssin
  3. Kaie Ehrpais
  4. Anne-Ly Padrik
  5. Mari-Liis Dolenko

Asendusliikmed:

Tiina Sergo (Meede 1 ja Meede 2), Mari-Liis Dolenko (Meede 1), Anne-Ly Padrik (Meede 1), Kaie Ehrpais (Meede 1), Piia Kärssin (Meede 1), Urmas Lepik (Meede 1), Maret Lepiksaar (Meede 2), Demis Voss (Meede 2), Jaanika Voolaid (Meede 2), Olvia Laur (Meede 2), Maarja Lillemäe (Meede 2), Kaie Saar (Meede 2), Merike Palts (Meede 2).

Projektide hindamise alusdokumendid: