Koostööprojekti 5*Nature turismiettevõtjate õppereis Soome Põhja-Satakunta piirkonda

25.02-01.03.2019 toimub rahvusvahelise koostööprojekti 5*Nature turismiettevõtjate õppereis Soome Põhja-Satakunta piirkonda.

Õppereisi põhieesmärk on tutvuda Soome loodus- ja aktiivturismiga talvel - saani- ja mootorsaanisõidud, jääl kalastamine, saun ja talisuplemine, sisesuusatunnel, looduskeskused ja geopark. Samas näidatakse häid näiteid toidu- ja kultuuriturismist ning kohaliku toorme väärindamisest

Sellele õppereisile ootame eelkõige loodus- ja aktiivse turismiga tegelevaid ettevõtjaid/MTÜsid.

Õppereisil osalemise eelduseks on hea inglise keele oskus vähemalt suhtlustasandil.

Õppereisi esialgne ajakava

Lääne-Harju Koostöökogu katab kuni 5 osaleja reisikulud alates Tallinna lennujaamast või sadamast ja majutuskulud. Reisiga kaasnevad kulud toitlustusele, reisikindlustusele ja Eesti-sisesele transpordile tuleb katta osalejatel endil. 

Õppereisil osalemiseks ootame vabas vormis lühikest avaldust (max 1 A4). Avalduses palume kirjeldada oma seniseid tegevusi ja tulevikuplaane ning põhjendada oma ootusi õppereisile - miks soovite sellel osaleda ning kuidas saadud teadmisi ja kogemusi tulevikus kasutate. Avalduse palume saata hiljemalt 13.01.2019 aadressile ede@vomentaga.ee.

Juhul, kui avaldusi laekub rohkem kui 5, on Lääne-Harju Koostöökogul õigus osalejad valida.

Lisainfo: meetmejuht Ede Teinbas, ede@vomentaga.ee; 58085407

Õppereis toimub koostööprojekti „5*Nature"​ raames, mille tegevusi kaasrahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi LEADER meetmest.

Kuupäev: 
Esmaspäev, 25. Veebruar 2019