Äratame ellu Loode-Eesti geopargi idee!

Lääne-Harju Koostöökogu on alustanud koostööd Tallinna Ülikooliga Loode-Eesti geopargi idee taaselustamiseks, et piirkonda terviklikult tutvustada. Koostöö tulemusel valmib Loode-Eesti Geopargi arengustrateegia kuni aastani 2030. TLÜ-s on algatatud läbi ELU õppeaine projekt "Loome Loode-Eestile loo". Projekti on kaasatud erinevatest teaduskondadest üliõpilased ja õppejõud, kelle ühine eesmärk on selgitada välja geopargi olemus: teaduspõhisusele ja välitöödele tuginedes selgitatakse välja piirkonna geoloogilised loodusmälestised, looduskultuurilised väärtused, ökosüsteemiteenused ja võimalusel ka kohalike poolt väärtustatavad lood ja legendid, nn kohapärimus. Oma ala ekspertide juhendamisel kaardistavad tudengid geopargile olemasolevaid alusandmeid, vaadeldes Loode-Eesti looduslikku- ja kultuurilist keskkonda, turismi ja kohalikke toiduressursse ja toidutraditsioone.

Loodav geopark panustab oluliselt piirkonna arengusse. Eduka geopargi aluseks on aga kohalik koostöö. Sellega seoses ootame kõiki, kes soovivad kaasa lüüa piirkonnale uue väljundi loomisel,

16. mail Loode-Eesti infopäevale. Täpsemat infot ürituse kohta jagame peagi. 

#loode_eesti #geopark #north_west_estonia #tlu #eluprojekt

Viimati lisatud uudised

22.11.2023
Loe Lääne-Harju Koostöökogu tegemistest SIIN
21.11.2023
27.11 ja 28.11 toimub "Elavate muuseumite" projekti õppereis Lääne- ja Ida-Harju tegevusgrupi piirkonnas. Kui kellegil on huvi õppereisiga ühineda ja...
07.11.2023
Lääne-Harju Koostöökogu juhatus kutsub kokku üldkoosoleku 29. novembril 2023 algusega kl 18.00 Lääne-Harju Kultuurikeskuse Klooga majas Päevakava:...