Lääne-Harju ja Saue valla ettevõtjad saavad osaleda koostöövõrgustikes ja -projektides

Lääne-Harju ja Saue valla ettevõtjatel on mitmeid võimalusi kuuluda koostöövõrgustikesse. Näiteks tegutseb Paldiskis Paldiski Ettevõtjate Liit, piirkondlikku ettevõtjate, vabaühenduse ja omavalitsuste võrgustikku veab LEADER tegevusgrupp Lääne-Harju Koostöökogu, lisaks saavad ettevõtjad kuuluda ka valdkondlikesse koostöövõrgustikesse, nt koondab maapiirkonna turismiettevõtjaid MTÜ Eesti Maaturism

Mis siis on siis selliste võrgustike kasu? Info ja teave on ju praegusel infokülluse ajastul soovi korral alati kättesaadav, kuid võrgustikesse kuulumine annab võimaluse osaleda selle üritustel, luua isiklikke kontakte lähedal asuvate või samas valdkonnas tegutsevate ettevõtetega, leida uusi kliente ja koostööpartnereid, olla nähtav, rääkida kaasa piirkonna arengus, osaleda koolitustel ning inspiratsioonireisidel. 

Teataval määral saavad ka need ettevõtted ja vabaühendused, kes ametlikult võrgustikesse kuuluda ei soovi, nende töös osaleda, näiteks erinevate koostööprojektide kaudu. Lääne-Harju Koostöökogul on hetkel käimas üks siseriiklik ja neli rahvusvahelist koostööprojekti. Igal koostööprojektil, ka rahvusvahelisel, on aga ka siseriiklik ja piirkondlik mõõde ja see on vahest tähtsamgi.

Näiteks on turismisektori arengule suunatud koostööprojektil 5*Nature lisaks rahvusvahelistele partneritele partneriks ka LEADER tegevusgrupp Järva Arengu Partnerid. Kahe piirkonna turismiettevõtjad ja turismiasjalised on rahvusvahelistel õppereisidel head kontaktid loonud ja ka üksteise juurde ringkäike korraldanud.

Muide, nendel ringkäikudel tunnistasid ka meie endi piirkonna ettevõtjad, et ei olnud paljusid naabruses asuvaid kohti varem külastanud või said ka varem külastatud kohtade kohta teada midagi uut ja huvitavat. Kiideti, et õppereisid aitasid omavahel kontakte luua ja süvendada. Päris mitmed ettevõtjad on juba alustanud ühist tootearendust või turundavad ühiselt, toimib ristturundus. Ettevõtjad on saanud tellimusi nii oma piirkonna kui Järvamaa ettevõtjatelt, ühiselt on rikastatud teenuseid. Näiteks on  Wassalemma pruulikoda teinud vadakuõlut Nõmmiku talu meierei vadakust, lasegraveerimisega tegelev OÜ Econominee on omakorda osutanud oma teenuseid Wassalemma Pruulikojale ja Arvo Pärdi Keskusele OÜ Viiskanda on teinud Järvamaale Hindreku tallu rookroonidest kaunistusi jne.

Ühiselt on algatatud ka suuremaid projekte, näiteks on koondusid turismiettevõtjad ja piirkonnas ürituste korraldajad sügisel ühise turundusmütsi “Porikuu festival” alla, uuel aastal on valmimas kohaliku toidu tootjate kaart

Urmas Veersalu Viiskanda OÜ-st kommenteerib kasu koostööst järgmiselt: Kuna minu kui ettevõtja staaž ei ole kuigi pikk, siis osalen meeleldi tegevustes, kus „ettevõtlusmõte“ hõljub ja levib. Ettevõtjate võrgustikust on kindlasti lootust saada endale koostööpartnereid, aga ka väärt ettevõtlusalast nõu ja inspiratsiooni. Boonusena veel asjaolu, et kõike seda on võimalik leida oma „naaberkülast“. 

Nõmmiku talu meierei ja OÜ Econominee esindaja Liivi Ermas arvab, et koostöövõrgustik on ühendatud jõud, mille läbi võidavad kõik liikmed. Kohaliku tarbijaskonna kvaliteetne  teenindamine, siin samas valminud toodetega, kus tarbija teab, kes on toodete valmistaja, on meeldiv privileeg suurte kaubakeskuste ees. Ühendatud jõuga võidame kõik.

Kutsume ettevõtjaid üles avatud meelel ümbruskonnas ringi vaatama. Võib-olla ei tulegi mõnda toorainet või teenust Tallinnast tellida, vaid selle saab ka naabertalust või naabervallast. Ning muidugi ootame osalema Lääne-Harju Koostöökogu koolitustel, õppereisidel jm tegevuses.

Lisainfo: Ede Teinbas, Lääne-Harju Koostöökogu meetmejuht, ede@vomentaga.ee, 58085407

Viimati lisatud uudised

13.11.2019
16.-19. märtsil 2020 toimub projekti "Ringmajandus maapiirkonnas" viies õppereis Portugali tegevusgrupi AD ELO (Coimbra) piirkonda. Õppereisi...
12.11.2019
PRESSITEADE Tallinnas, 12.11.2019 Harjumaa aasta tegijaid 2019 on selgunud Kogukond on selleks, et inimesi liita kogukond on selleks, et inimesi...
06.11.2019
Lääne-Harju Koostöökogu pakub tööd BÜROOJUHILE Lääne-Harju Koostöökogu (LHKK) on piirkondlik arendusorganisatsioon, mille tegevuse eesmärgiks on...