Olulisemad muudatused LEADER-meetmest toetuse taotlemisel!

Juba eelmise aasta novembri alguses jõustusid mitmed muudatused maaeluministri 23.10.2015 määruses nr 11 “Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus”, mis toovad kaasa olulisi muudatusi LEADER-meetmest toetuse taotlemisel.

Lääne-Harju Koostöökogu piirkonna taotlejad peavad arvestama muudatustega alates 2018 kevadisest taotlusvoorust, mis on avatud 02.-09.aprillil kell 17.00.

Ülevaade olulisematest muudatustest:

 • Taotluse esitamine toimub PRIA uues iseteeninduskeskkonnas, mis asub aadressil https://epria.pria.ee/epria2/login/#/login 
  • Kindlasti tuleb arvestada, et portaali kasutamiseks peate te olema PRIA klient või teile peavad olema antud kasutusõigused kliendi esindamiseks! Kindlasti ärge jätke kliendiks registreerimist või kasutusõiguste määramist viimasele minutile! Taotluste vastuvõtt lõppeb taotlusvooru viimasel päeval kell 17.00. Peale seda ei ole tehniliselt võimalik taotlust esitada!
 • Uue iseteeninduskeskkonna kasutuselevõtmisega ei pea mittetulundusühingud esitama eraldi vormil eelmise majandusaasta tulude jaotust ja käesoleva aasta tulude prognoosi, millest nähtub avaliku sektori toetuse osakaal. Andmed esitatakse iseteeninduskeskkonnas taotluse täitmisel.
 • Ühisprojekti puhul tuleb esitada projekti partnerite poolt allkirjastatud ühiste kavatsuste kokkuleppe (kokkuleppes esitatav info)
 • Abikõlblik on ka kasutatud eriotstarbelise sõiduki* soetamine juhul, kui projektitoetust taotleb ettevõtja, mittetulundusühing või sihtasutus.
  • Eriotstarbeline sõiduk on sõiduk, mis on ette nähtud kindla funktsiooni täitmiseks, milleks on vaja spetsiaalselt kohandatud kere ja/või varustust, näiteks rändkauplusauto, päästesõiduk, invaauto, päästepaat jms.
 • Hinnapakkumuste esitamise nõude alampiiri tõsteti 100 eurolt 1000 eurole:
  • kui tegevuse või investeeringu käibemaksuta maksumus on vahemikus 1000-5000 eurot on projektitoetuse taotleja saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse, mis sisaldab teavet ostetava või liisitava kauba, töö või teenuse maksumuse ja koguse kohta;
  • kui tegevuse või investeeringu käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, on projektitoetuse taotleja saanud vähemalt kolme võrreldavat hinnapakkumust koos selliste tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile (hinnapakkumus ehk lähteülesanne);
 • kasutatud masina, seadme või eriostarbelise sõiduki ostmiseks peab esitama vähemalt ühe hinnapakkumuse kasutatud ja ühe hinnapakkumuse uue samaväärse masina, seadme või eriotstarbelise sõiduki kohta.
 • NB! Hinnapakkumusi ei tohi kunstlikult tükeldada väiksemateks osadeks, kui kaup, teenus või töö on funktsionaalselt koostoimiv!
 • Sätestatakse järelevalveperioodi kestvuse erisus (3 aastat) VKEdele* võrreldes teiste projektitoetuse taotlejatega (5 aastat).
  • *VKE peab vastama Euroopa Komisjoni soovituses (EÜ) nr 361/2003, mis käsitleb mikroettevõtete ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtete määratlust (ELT L 124, 20.5.2003, lk 36–41) toodud nõuetele:
   • keskmise suurusega ettevõte on organisatsioon, mille töötajate arv on väiksem kui 250 töötajat, aastane käive kuni 50 miljonit eurot ja aastabilansi kogumaht kuni 43 miljoni eurot.
   • väikese suurusega ettevõtteks loetakse organisatsiooni, mille töötajate arv on vähem kui 50 töötajat ning aastane käive ja/või aastabilansi kogumaht on kuni 10 miljonit eurot.
   • mikroettevõtte töötajate arv peab jääma alla 10 ning aastane käive ja/või aastabilansi kogumaht alla 2 miljoni euro.
   • seega, kõik organisatsioonid, mille vastavad näitajad on väiksemad kui keskmise suurusega organisatsioonile sätestatud nõuded, onVKE-d.
 • Teadmussiirde projekti (ettevõtluse arendamiseks suunatud koolitus- ja teavitustegevuste, mille alla mahuvad täienduskoolitused, infopäevad, konverentsid, ettevõtte külastused, õpiringid, ettevõtlikkuse tõstmise alased koolitused noortele jms.) kasusaajate ringi enam ei piirata.

Taotlemisel esitatavate dokumentide täielik loetelu on leitav http://vomentaga.ee/leader-meede-ja-taotlemine/taotlemine

Küsimuste korral võta ühendust meie töötajatega:

Kerli Lambing, büroojuht +372 50 50 444; e-post kerli@vomentaga.ee

Ede Teinbas, meetmejuht +372 58 085 407; e-post ede@vomentaga.ee

Ootame teid taotlema!

Viimati lisatud uudised

09.06.2021
Lääne-Harju Koostöökogu tähistab 9. juunil 2021 oma 15. tegutsemisaastat. 15 aastat tagasi kogunesid Kernu, Nissi, Padise ja Vasalemma valdade...
20.05.2021
Värsked Loode-Eesti toidukaardid on trükikojast saabunud ning valmis jagamiseks. Toidukaardid on mõeldud piirkonna elanikele ja külastajatele tasuta...
13.05.2021
Vanamõisa Vabaõhukeskuses kell 13:30 – 17:00 Kutsume teid Loode-Eesti turismiasjaliste infopäevale, mis leiab aset 25. mail 2021 kell 13:30 – 17:00...