Otsime meetmejuhti!

Lääne-Harju Koostöökogu pakub tööd

MEETMEJUHILE

Lääne-Harju Koostöökogu (LHKK) on piirkondlik arendusorganisatsioon, mille tegevuse eesmärgiks on Lääne-Harjumaa ettevõtlus- ja elukeskkonna arendamine. LEADER tegevusgrupina korraldab LHKK LEADER toetuste taotlusvoore.

Meetmejuhi ülesanded:

 • viib ellu tegevuskava vastava meetme osas vastavalt eelarvele ja rakenduskavale;
 • nõustab projektitaotlejaid taotluse sisu- ja vormistamise küsimustes;
 • jagab teavet meetme valdkonna teiste rahastusallikate kohta;
 • korraldab meetme teavitustegevust ja sündmusi;
 • teostab projektitaotlusdokumentide tehnilist kontrolli;
 • töötab välja meetme seirekorralduse ja korraldab seiret;
 • korraldab meetme valdkonna uuringud;
 • loob ja hoiab asja- ja ajakohasena meetme andmebaasi ja aruandluse;
 • hoiab end kursis meetmete valdkondaga ja osaleb meetme valdkonda puudutavatel sündmustel.

Meie unistuste meetmejuht on:

 • iseseisev ja initsiatiivikas
 • täpne ja tähelepanelik
 • positiivne ja abivalmis
 • tunneb hästi teksti- ja tabeltöötlusvahendeid, oskab vormistada dokumente
 • soovitavalt omab kogemust Euroopa Liidu toetustega

Pakume:

 • Täis- või osakoormusega töökohta
 • Brutopalka täiskoormuse puhul 1500 eurot
 • Paindlikke töötingimusi (tööaeg ja töökoht)
 • Sõbralikku ja toetavat meeskonda
 • Võimalust osaleda põnevatel üritustel ja väljasõitudel

Kandideerimiseks saada oma CV, avaldus/motivatsioonikiri 01. augustiks 2021 aadressile info@vomentaga.ee

Lisateave: juhatuse esimees Rafael Milerman, rafael.milerman@gmail.com, 5133891

Viimati lisatud uudised

25.11.2021
PADISE LASTEAIA PROJEKT „VANAEMA JUTUKERA" Meie projekti „Vanaema jutukera” eesmärk: vanavanemad on põlvkondade sidususe kandjad, neilt on palju...
09.11.2021
12.oktoobri üldkooosolek kinnitas 2022.a rakenduskava: Strateegia meetme nimetus                Kavandatav eelarve                  Projektitoetuse...
05.11.2021
Lääne-Harju Koostöökogu (LHKK) on piirkondlik arendusorganisatsioon, mille tegevuse eesmärgiks on Lääne-Harjumaa ettevõtlus- ja elukeskkonna...