Pakume Lääne-Harjumaa ettevõtetele tootmis/teenusprotsesside analüüse

Kas Sinu ettevõttel on liiga kõrged energiakulud? Raske on planeerida tooraine kulu? Jäätmete utiliseerimine on liiga kallis? Tekib kõrvalprodukt, mida saaks veel kasutada? Peate end keskkonnasõbralikuks ettevõtteks, aga teie klient ei tea seda? Tahaksite rohkem teada toetustest tootmis/teenusprotsesside tõhustamiseks?

Pakume kümnele Lääne-Harjumaa ettevõttele võimalust lasta ekspertidel analüüsida oma ettevõtte tootmis/teenindusprotsessi ja selle ringmajandussuutlikkust.

Eksperdid külastavad ettevõtet (1 tööpäev) ning koostavad sellejärel auditi, mis annab ülevaate ja konkreetsed juhised ettevõtte tootmis/teenindusprotsesside tõhustamiseks. Analüüsitakse ja tehakse ettepanekuid tootearenduse, ressursside ja energia kasutuse, transpordi, jäätmekäitluse, aga ka turunduse ja koostöö parandamise võimalusteks ettevõtetes. Samuti soovitatakse asjakohaseid toetus- jm rahastusvõimalusi.

AUDIT ANNAB ETTEVÕTETELE SUUNISED OMA TOOTMIS/TEENUSPROTSESSIDE TÕHUSTAMISEKS JA SELLEGA KAASNEVAKS KULUSÄÄSTUKS.

Auditi omaosaluse maksumus on ettevõtjale 100 eurot. Auditi tegelik maksumus on 1000 eurot, millest 90 % tasutakse projekti vahenditest. Ettevõtte jaoks arvestatakse vähese tähtsusega abi (VTA) 900 eurot.

Lisainfot saab küsida projektijuht Kadri Kurmilt 56698602. 

Avaldused osalemiseks palume edastada kadri@hkt.ee

Analüüsid teostatakse koostööprojekti „Ringmajandus maapiirkonnas“ raames, mille tegevusi kaasrahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi LEADER meetmest.

 

Viimati lisatud uudised

18.05.2020
18.05.2020 jõustus LEADER määruse muudatus, millega pikendatakse investeeringuprojektide elluviimise tähtaegu 1 aasta võrra ehk senise kahe aasta...
06.05.2020
Head Loode-Eesti turismiasjalised! Meile on pakutud osalemisvõimalust projektis, mille käigus saaks maaturismiettevõtted laiendada oma teenuste...
21.03.2020
Valmistame järgmiseks suveks ette Loode-Eesti toidukaardi teist trükki. Kaardil on kajastatud kohalike toidutootjate info - mida toodetakse, ning kus...