Investeeringuprojektide elluviimise tähtaega pikendati ühe aasta võrra

18.05.2020 jõustus LEADER määruse muudatus, millega pikendatakse investeeringuprojektide elluviimise tähtaegu 1 aasta võrra ehk senise kahe aasta asemel on projekte võimalik ellu viia kolme aasta jooksul. Ühisprojektide puhul jääb kehtima kahe- kuni neljaaastane elluviimise periood. 

Samas lubatakse tulevastes taotlusvoorudes nn pehmeid tegevusi (koolitused, õppereisid, uuringud jm) teha senisest lühema ehk kaheaastase projekti asemel üheaastase ühisprojekti raames.

NB! Olenemata projektide algusajast, tuleb kõik projektid ellu viia ehk viimane maksetaotlus esitada hiljemalt 31.12.2022.

Määruse muudatuse koos seletuskirja jm menetlusteabega leiate: https://www.riigiteataja.ee/akt/115052020014.

Küsimuste korral palun võtke ühendust: 

Piia Kärssin, büroojuht +372 505 0444; e-post piia@vomentaga.ee

Ede Teinbas, meetmejuht +372 58 085 407; e-post ede@vomentaga.ee

 

 

Viimati lisatud uudised

25.11.2020
PRESSITEADE Tallinnas, 12.11.2020 Harjumaa aasta tegijaid 2020 on selgunud Kogukond on selleks, et inimesi liita kogukond on selleks, et inimesi...
12.11.2020
Loode-Eestis on uueks vaatamisväärsuseks Rahva Observatoorium Saue vallas, Munalaskmes, mis võimaldab tegeleda uue huvialaga – astronoomiaga. ...
07.10.2020
Kuus kohalikku tegevusgruppi Eestist, Soomest, Hispaaniast ja Itaaliast viisid aastatel 2017-2020 ellu rahvusvahelist koostööprojekti 5*Nature/5...