Ülevaatlik infomaterjal taotlejatele!

2018 aastal toimub Lääne-Harju Koostöökogus kaks taotlusvooru:

 • I voor 02.-09. aprill kell 17.00
 • I voor 01.-08. oktoober kell 17.00

Ülevaade meetmetest, toetatavatest tegevustest ja eelarvest:

NB! Taotlemine toimub ainult läbi PRIA uue e-teenuse keskkonna https://epria.pria.ee/epria2 Hilinenud taotlusi menetlusse ei võeta!

MENETLUSPROTSESS

Umbes 3 nädala jooksul taotluse esitamisest toimub taotluse tehnilise kontroll. Selle aja jooksul peaksite olema valmis kiirelt vastama järelepäringutele ja tegema parandusi. Tehniliselt korrektseid taotlusi hindab umbes 4 nädala jooksul hindamiskomisjon, hindamise lõpul on teil võimalus hindamiskomisjoniga kohtuda ja oma projekti kaitsta. Soovitame lugeda hindamiskriteeriumeid meetmelehel ja kontrollida oma taotluse vastavust.

Peale hindamist liiguvad taotlused PRIAsse ja kulud muutuvad abikõlblikuks ehk võite alustada tegevusi n.ö. oma riisikol. Lõpliku toetuse otsuse teeb siiski PRIA umbes kolme kuu jooksul. Toetuse väljamaksmine: reeglina tuleb taotlejal kulutused teha esmalt ise ja PRIA maksab toetuse välja tagantjärgi, kuid on võimalik taotleda väljamakset ka osaliselt tasutud kulude alusel. Väljamakse menetlemine võtab aega kuni kolm kuud.

PEHMED MEETMED

Meetmed 1.1 Ettevõtlikkus ja 2.1 Kogukond on mõlemad n.ö. pehmete tegevuste meetmed ehk nende raames ei saa teha soetusi/investeeringuid. Detailse toetatavate tegevuste loetelu leiad tabelist. Üldjuhul tuleb projekt ellu viia koos partneri(te)ga 2-4 aastase tegevuskava alusel, kus tegevused toimuvad vähemalt kord kvartalis.

Kui partner on leitud ja tegevused kokku lepitud, tuleb taotlejatel koguda ja kirjutada järgmised taotlusdokumendid:

 • Projekti kirjelduse vorm
 • Ühisprojekti puhul ühiste kavatsuste kokkulepe
 • Koolitusprojekti (teadmussiirde projekt) puhul vähemalt kolmeaastase kogemusega koolitaja CV ja koolituse hinnapakkumused koos lähteülesandega
 • MTÜdel liikmete nimekiri
 • Majandusaasta aruanne
 • Projektijuhi CV

INVESTEERINGUMEETMED

Meetmed 2.2 Elukeskkond, 1.2 Tooted ja teenused ja 3 Loode-Eesti on investeeringute tegemist toetavad meetmed. Detailse toetatavate tegevuste loetelu leiad tabelist.

Taotleja peab koos taotlusega esitama:

 • Projekti kirjelduse vormi
 • Toetuse objektiga seotud äriplaani (NB! meetmes 1.2)
 • Ehituste puhul ehitusõiguse dokumendid: vastavalt ehitise liigile ja etapile nt hoonestusõigus, projekteerimistingimused, projekt, ehitusluba või ehitusteatis, leping maaomanikuga
 • Hinnapakkumused koos lähteülesandega
 • Majandusaasta aruanne
 • MTÜdel liikmete nimekiri
 • Projektijuhi CV

NB! Projektijuhtimise tasu saab taotleda vaid pehmetes meetmetes kuni 20 % kõigist kuludest ja kaudseid kulusid kuni 15 % projektijuhtimise kuludest

Siin esitatud loetelu dokumentidest ei pruugi teie taotluse tegevustest lähtuvalt olla täielik. Taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu koos juhistega on leitav http://vomentaga.ee/leader-meede-ja-taotlemine/taotlemine

Küsimuste korral võta ühendust meie töötajatega:

Kerli Lambing, büroojuht +372 50 50 444; e-post kerli@vomentaga.ee

Ede Teinbas, meetmejuht +372 58 085 407; e-post ede@vomentaga.ee

Viimati lisatud uudised

03.07.2020
Rahvusvahelise koostööprojekti "Ringmajandus maapiirkonnas" raames koostas juhtpartner Prizztech (Soome) projektis osalenud ettevõtete headest...
09.06.2020
Lääne-Harju Koostöökogu juhatus kinnitas 03.06.2020 toimunud koosolekul LHKK hindamiskomisjonide ettepaneku 30.03.2020- 06.04.2020 toimunud...
03.06.2020
Avatud talude päeva paremaks tutvustamiseks oma piirkonna ettevõtjatele korraldavad Lääne-Harju Koostöökogu ja Nelja Valla Kogu 18. juunil algusega...