Uudised

23.11.2012
Üldkoosoleku päevakord: LHKK taotluste menetlemise korra kinnitamine. Halduslepingu sõlmimine vastavalt Leader - määrusele  § 9 lg 1 p Rakenduskava kinnitamine 2013 Audiitori kinnitamine LHKK tegevuskava 2013 Revisjonikomisjoni liikme valimine...
25.10.2012
02-03 novembril toimub loome- toidu ja turismiettevõtjatele õppereis Põlvamaale, kus külastame Põlvamaa Partnerluskogu, LEADER toetust saanud edukaid ettevõtmisi ning peame koostööseminari, kus piirkonna arenguprojektidest annavad ülevaate ...
25.10.2012
Loode-Eesti turismikoostöövõrgustiku koosolek 31.10.2012 kell 16.00 Kallaste talus. www.kallastetalu.ee Töögrupi juht: Raido Notton
25.10.2012
Lääne‐ ja Ida‐Harju toidu‐ ja toitlustusettevõtjate koostöökoosolek toimub 29. oktoobril 2012 kell 14.00-16.00 koht: Raasiku Vallavalitsuse II korruse volikogu saal. (tallinna mnt 24, Aruküla).
12.10.2012
Loometurismiettevõtjate töökoosolek. Koostöös Ida-Harju Koostöökojaga Kell 14.00 Keila Vallavalituse II korrus, volikogu saal.
03.10.2012
29.09.2012 jõustus "Kohaliku tegevusgrupiga halduslepingu sõlmimise taotlemise ja taotluse menetlemise kord, nõuded kohaliku tegevusgrupi kohta ning Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse...
25.09.2012
LHKK tegevmeeskonna töödokumentidest saab teavet kavandatavatest üritustest ja sündmustest. Tulevaste perioodide töökavasid uuendatakse kaks korda kuus.
12.09.2012
Sädeinimeste töörühma koosolek, autahvel, tunnustamine ja edasised tegevused, 24. septembril kell 18.00 Vasalemmas Ettevõtlikkuse edendamise töörühma koosolek. Projekti programmi ja ajakava kinnitamine. 25. septembril Kell 18.00, Vasalemmas...
11.09.2012
HEAK kutsub kõiki Harju maakonna ettevõtlushuvilisi 20. septembril  toimuvale Harjumaa Ettevõtluspäevale. Sel aastal on ürituse kandvaks sõnumiks äriideede genereerimine ja enesekindluse ning motivatsiooni leidmine ettevõtlusega alustamiseks ja...
15.08.2012
Möödunud nädalavahetusel võõrustas meie sädeinimesi Saarte Koostöökogu ja näitas, mida sealkandis LEADER-meetme toel ära on tehtud. Ja näidata oli nii mõndagi - olgugi, et saarte projektid olid kõik väga eripalgelised on need osavasti ühtseks...

Lehed