Astu liikmeks

Lääne-Harju Koostöökogu on avatud uute liikmete vastuvõtuks. Liikmeskond on avalik.

Liikmeks vastuvõtmist võib taotleda tegevuspiirkonnas tegutsev juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kes vastab liikmele esitatavatele nõuetele, soovib arendada Lääne-Harju eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust. Liige kohustub täitma põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.

Liikmeteks võivad olla:

  • avaliku sektori esindajatest kohalikud omavalitsused
  • mittetulundussektori esindajatest mittetulundusühingud ja sihtasutused
  • ettevõtlussektori esindajatest äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad

Liikmemaks ettevõtetele ja mittetulundusühingutele on 19 eurot aastas, mis tasutakse Lääne-Harju Koostöökogu poolt esitatud arve alusel.

Liikmeks asutumiseks tuleb täita avaldus ja edasta see e-posti aadressil info@vomentaga.ee. Juhatus otsustab liikmeks vastuvõtmise ühe kuu jooksul.