Kontakt

MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu

registrikood  80239761

Aadress:  Valitsejamaja, Padise küla Lääne-Harju vald Harjumaa 76001

Telefon: +372 60 87 833

E-post:  info@vomentaga.ee

Arveldusarve nr EE342200221032964016

Palume nõustamiseks või kohtumisteks eelnevalt aeg kokku leppida!

Marje Suharov, Juhatuse esimees / Chairman of the Management Board  +372 501 9255  marje.suharov@gmail.com

Kaire Luuk, koostööprojektide koordinaator, WhatsApp +372 5665 8865, tel + 372 5668 3996 kaire@vomentaga.ee

  • Kaire tegeleb koostööprojektidega. 

Marianne Adson, meetmejuht  +372 53015752, marianne@vomentaga.ee

  • Marianne nõustab ettevõtluse ja ettevõtlikkuse meetmeid, kogukonna ja elukeskkonna meetmeid ja 5. meedet nimega COVID-19 kriisi mõjude leevendamise meede ettevõtluse taastumise edendamiseks Lääne-Harju Koostöökogu piirkonnas. 

Kadri Strööm, büroospetsialist +372 58228369, kadri@vomentaga.ee

  • büroo asjaajamine

Age Viimsalu, +372 5135890,  ageviimsalu@gmail.com

  • toiduekspert koostööprojektis "Dark Sky International – Argo Navis – Follow the Stars / Loode-Eesti tähed - teaduse, toidu ja turismi arendamine" ja Piirkondade kogemusvahetus ja tegevusrühmade koostöö arendamine projektijuht -Loode-Eesti toit