Kontakt

MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu

registrikood  80239761

Arveldusarve nr EE342200221032964016

Aadress:  Ranna tee 8, Vasalemma alevik, Harjumaa, 76101

Telefon: +372 60 87 833

E-post:  info@vomentaga.ee

Palume nõustamiseks või kohtumisteks eelnevalt aeg kokku leppida!

Rafael Milerman, Juhatuse esimees / Chairman of the Management Board  +372 513 3891 e-post: rafael.milerman@gmail.com

Ingrid Väravas, büroojuht / Office Manager, +372 50 50 444, +372 60 87 833, ingrid@vomentaga.ee

Ede Teinbas, meetmejuht / Measure Coordinator +372 58 085 407; e-post ede@vomentaga.ee

  • Ede nõustab ettevõtluse ja ettevõtlikkuse meetmeid (1.1 Ettevõtlikkus; 1.2 Tooted ja teenused), kogukonna ja elukeskkonna meetmeid (2.1 Kogukond; 2.2 Elukeskkond) ja Loode-Eesti meedet (3. Loode-Eesti) ning tegeleb koostööprojektidega
  • Ede osaleb Eesti Leader Liidu multifondide töörühma töös

Kadri Kurm, koostööprojekti "Ringmajandus maapiirkonnas" juht / Coordinator of a cooperation project "Circular economy in the countryside. Global Eco – Inno Eco" , + 372 566 98602, kadri@hkt.ee

Eliko Kõiv, koostööprojektide "Veeturismi arendamine" ja "5 tärni turism" juht, Project Manager of transnational cooperation projects "Water Tourism Development" and "5*Nature"; eliko.koiv@gmail.com, +372 5354 2379

Elisabet Mast, koostööprojekti "Loode-Eesti piirkonna ühisturundus (II etapp)" juht, Project Manager of a transnational cooperation project "Common Marketing of North West Estonia II"; elisabet@loode-eesti.ee; +372 5664 8236