Ellu viidud projektid

Viimati lisatud MEEDE 1 projekt

Trollide maja renoveeritud fassaad
Projekti taotleja: 
MTÜ Muusikaselts Nissi Trollid
Toetuse summa (€): 
96 068.73
Kategooria: 
Meede 1
Aasta: 
2018

Viimati lisatud MEEDE 2 projekt

Virgestusala rajamine Vasalemma terviseraja juurde
Projekti taotleja: 
Vasalemma Aedlinna Selts
Toetuse summa (€): 
16 088.76
Kategooria: 
Meede 2
Aasta: 
2019

Viimati lisatud MEEDE 3 projekt

Pakri Express
Projekti taotleja: 
Pakri Käsitöö ja Koduloo Koda
Toetuse summa (€): 
3835.26
Kategooria: 
Meede 3
Aasta: 
2018

Viimati lisatud MEEDE 4 projekt

Loode-Eesti piirkonna ühisturundus
Projekti taotleja: 
MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu
Toetuse summa (€): 
18 778.50
Kategooria: 
Meede 4
Aasta: 
2017