Revisjonikomisjon

Revisjonikomisjon on ühingu kontrollorgan, mille liikmed valib üldkoosolek kolmeks aastaks.  Revisjonikomisjon kontrollib ühingu juhtorganite poolt vastuvõetud otsuste ja muude aktide täitmist, vara ja vahendite kasutamist ja käsutamist vähemalt üks kord aastas, pärast majandusaasta lõppemist.

Lääne-Harju Koostöökogu kolmeliikmeline revisjonikomisjon valiti 11.05.2017 toimunud üldkoosolekul. Revisjonikomisjoni koosseis 23.05.2019 seisuga: Risto Seppam, Raul Põdersalu.

Revisjonikomisjoniga saad kontakti võtta kirjutades aadressil revisjon@vomentaga.ee 

Revisjonikomisjoni tööd reguleerib 22.09.2016 üldkoosoleku otsusega nr 7.1 kinnitatud "MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu revisjonikomisjoni töökord"