Alusdokumendid

2024
Lae alla LHKK asjaajamiskord
Lae alla Strateegia 2024-2027+ (muudetud 06.03.2024)
Lae alla Põhikiri (muudetud 06.03.2024)
Lae alla Juhatuse liikmete valimise kord (kinnitatud 06.03.2024)
2023
Lae alla Lääne-Harju Koostöökogu põhikiri kinnitatud 29.11.2023
Lae alla Strateegia Lisa 1. Tegevuspiirkonna analüüs
Lae alla Eelarve 2023 ja tegevused
Lae alla LHKK 2024-2027+ strateegia
2022
Lae alla Strateegia 2014-2023 rakenduskava 2022 aastaks
Lae alla Lääne-Harju Koostöökogu 2022. aasta eelarve ja tegevuskava
2021
Lae alla Hankekord
Lae alla LÄÄNE-HARJU KOOSTÖÖKOGU STRATEEGIA 2014−2020, pikendatud aastani 2023
2020
Lae alla Strateegia 2014-2020 rakenduskava 2020. aastaks
Lae alla Lääne-Harju Koostöökogu 2020. aasta eelarve ja tegevuskava
2019
Lae alla Lääne-Harju Koostöökogu 2019 aasta eelarve ja tegevuskava
Lae alla Strateegia 2014-2020 rakenduskava 2019 aastaks
Lae alla Mittetulundusühing Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse liikmete valimise kord
2018
Lae alla Strateegia 2014-2020 rakenduskava 2018 aastaks
Lae alla Lääne-Harju Koostöökogu 2018 aasta eelarve ja tegevuskava
Lae alla MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu LEADER-meetme raames antava projektitoetuse taotluse menetlemise, hindamiskriteeriumite ja hindamise ning paremusjärjestuste koostamise kord
2017
Lae alla Loode-Eesti turundusplaan aastateks 2018-2020
Lae alla Strateegia 2014-2020 rakenduskava 2017 aastaks
Lae alla Lääne-Harju Koostöökogu 2017 aasta eelarve ja tegevuskava
2016
Lae alla MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu revisjonikomisjoni töökord
Lae alla MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu põhikiri
Lae alla Lääne-Harju Koostöökogu strateegia 2014-2020
Lae alla Strateegia 2014-2020 rakenduskava 2016 aastaks
2015
Lae alla Strateegia 2011-2013 rakenduskava 2015 aastaks
2014
Lae alla LHKK tegevuskava ja täitmine 2014 II poolaasta
Lae alla Lääne-Harju Koostöökogu ettevalmistava toetuse taotlus
Lae alla Lääne-Harju Kohaturunduse strateegia
Lae alla Strateegia 2011-2013 rakenduskava 2014 aastaks
Lae alla LEADER määrus 2014 mai
Lae alla 2014 tegevuskava I poolaasta
2013
Lae alla Strateegia 2011-2013 rakenduskava 2013 aastaks
Lae alla 2013 II poolaasta tegevuskava täitmine
Lae alla LHKK tööjaotus
Lae alla LHKK organisatsiooni stiilipakett
Lae alla LHKK dokumentide loetelu (asjaajamiskorra lisa)
Lae alla LHKK Asjaajamiskord
2012
Lae alla Strateegia 2011-2013 rakenduskava 2012 aastaks
Lae alla LHKK juhatuse töökord (1-4)
2011
Lae alla Strateegia 2011-2013 rakenduskava 2011 aastaks
Lae alla 1-7 LHKK strateegia 2011-2013
Lae alla LHKK Raamatupidamise sise-eeskirjad (2-17)