Hindamiskomisjon

Hindamiskomisjoni ülesanne on hinnata Lääne-Harju Koostöökogule esitatud taotluste vastavust strateegiale ja rakenduskavale strateegias nimetatud hindamiskriteeriumite alusel ning koostada paremusjärjestuse ettepanek LHKK juhatusele.

Lääne-Harju Koostöökogu juhatus kinnitas 09.09.2019 hindamiskomisjoni koosseisud oma otsusega nr 1.1 järgmiselt:

Meede 1 hindamiskomisjoni koosseis:

 1. Demis Voss
 2. Tiina Sergo
 3. Andrus Saliste
 4. Taimi Viidna
 5. Helen Haab

Meede 2 hindamiskomisjoni koosseis:

 1. Urmas Lepik
 2. Andrus Saliste
 3. Gerli Veeleid
 4. Mari-Liis Dolenko
 5. Helen Haab

Asendusliikmed: Urmas Lepik (Meede 1), Gerli Veeleid (Meede 1), Mari-Liis Dolenko (Meede 1), Triin Kallas (Meede 1), Merike Palts (Meede 1), Demis Voss (Meede 2), Tiina Sergo (Meede 2), Taimi Viidna (Meede 2), Olvia Laur (Meede 2).

Lääne-Harju Koostöökogu juhatus kinnitas 16.02.2018 Meede 3 hindamiskomisjoni koosseisu oma otsusega nr 4.1 järgmiselt:

Meede 3 hindamiskomisjoni koosseis:

 1. Kadri Kurm (taandatud LEADER määruse § 21 lg 4 p 6 alusel)
 2. Ermil Miggur
 3. Merle Beljäev
 4. Carmen Kressa
 5. Mari-Liis Dolenko

Asendusliikmed: Anne-Ly Padrik, Olvia Laur, Tiina Sergo, Jaanika Voolaid, Kaido-Allan Lainurm (taandatud LEADER määruse § 21 lg 4 p 6 alusel)

Projektide hindamise alusdokumendid:

Varasemad hindamiskomisjonid

Perioodil 23.05.2016-23.05.2019

Meede 1 hindamiskomisjoni koosseis:

 1. Kaie Saar
 2. Jaanika Voolaid
 3. Maarja Lillemäe (taandatud LEADER määruse § 21 lg 4 p 6 alusel)
 4. Merike Palts
 5. Demis Voss

Meede 2 hindamiskomisjoni koosseis:

 1. Urmas Lepik
 2. Piia Kärssin
 3. Kaie Ehrpais
 4. Anne-Ly Padrik
 5. Mari-Liis Dolenko

Asendusliikmed:

Tiina Sergo (Meede 1 ja Meede 2), Mari-Liis Dolenko (Meede 1), Anne-Ly Padrik (Meede 1), Kaie Ehrpais (Meede 1), Piia Kärssin (Meede 1), Urmas Lepik (Meede 1), Maret Lepiksaar (Meede 2), Demis Voss (Meede 2), Jaanika Voolaid (Meede 2), Olvia Laur (Meede 2), Maarja Lillemäe (Meede 2), Kaie Saar (Meede 2), Merike Palts (Meede 2).