Ettevõtjale

Ettevõluse ja ettevõtlikkuse toetamine ja arendamine on Lääne-Harju Koostöökogu üks prioriteete.

Piirkonna areng on suurelt seotud seal elavate inimeste ettevõtlikkusega ja võimekusega uuendada ning laiendada oma tegevusi. Ettevõtlikkus ja pidev areng viib otseselt erinevate ettevõtlusvormide ja valdkondade kasutamiseni, et parandada enda elujärge ning leida tõhusamaid viise ümbritseva elukeskkonna poolt pakutavate ressursside parimal viisil kasutamiseks.

LÄÄNE-HARJUMAA KOOSTÖÖKOGU tegevuspiirkonnas on 31.12.2014 aasta seisuga registreeritud ca 641 ettevõtet, millest 90% on mikroettevõtted, ehk kuni 10 töötajaga äriorganisatsioonid.

ETTEVÕTLUSE NÄITAJAD 31.12.2014 seisuga

2015 aastal viis Lääne-Harjumaa Koostöökogu tellimusel  OÜ Faktum & Ariko läbi ettevõtete arenguvajaduste uuringu.

Uuringu kokkuvõtted:

Mikroettevõte arengukavad.

Makroettevõtete arengukavad

 

ETTEVÕTLUSALANE NÕUSTAMINE HARJUMAAL

Uue ettevõtte rajamise või olemasoleva arendamisega seotud küsimustes pakub tasuta nõustamist SA Harjumaa Ettevõtlus ja Arenduskeskus 

ETTEVÕTLUSE TOEATMISE TOETUSSUNNAD 2015-2020

ETTEVÕTLUSEGA ALUSTAMINE (e-õppe materjal, Diana Tandru)

UUE ETTEVÕTTE RAJAMINE (EAS)

TÖÖTUKASSA KUI PARTNER TÖÖANDJALE

04.03.2015 ettevõtluspäeva ettekanne