Dokumendid

Tere tulemast Lääne-Harju Koostöökogu dokumentide loetellu, kus hoitakse ja hallatakse organisatsiooni erinevaid dokumente. Dokumentide loetelus täiendatakse dokumendikasutasid ja alamkaustasid vastavalt asjaajamiskorrale ning dokumendikäibele.

Töökoosolekute protokollid

Lae alla Turismiarengu töögrupp
Lae alla Mikroettevõtjate akadeemia koosolek 13.06.2013

Üldkoosolekute protokollid

Lae alla Üldkoosoleku protokoll nr.1, 6.03.2024 Padisel
Lae alla LHKK Üldkoosoleku protokoll nr.4, 29.11.2023 Klooga

Juhatuse protokollid

Lae alla Juhatuse koosoleku protokoll nr.4, 03.04.2024
Lae alla LHKK juhatuse koosoleku protokoll nr.3, 20.02.2024

Majandusaasta aruanded

Lae alla Revisjonikomisjoni aruanne 2022 a kohta
Lae alla Audiitori järeldusotsus 2022 majandusaasta aruande juurde

Alusdokumendid

Lae alla LHKK asjaajamiskord
Lae alla Strateegia 2024-2027+ (muudetud 06.03.2024)