Dokumendid

Tere tulemast Lääne-Harju Koostöökogu dokumentide loetellu, kus hoitakse ja hallatakse organisatsiooni erinevaid dokumente. Dokumentide loetelus täiendatakse dokumendikasutasid ja alamkaustasid vastavalt asjaajamiskorrale ning dokumendikäibele.

Töökoosolekute protokollid

Lae alla Turismiarengu töögrupp
Lae alla Mikroettevõtjate akadeemia koosolek 13.06.2013

Üldkoosolekute protokollid

Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2020 06 18
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2020 01 16

Juhatuse protokollid

Lae alla Juhatuse elektroonse koosoleku protokoll 2020 15 09
Lae alla Juhatuse koosoleku protokoll 2020 03 06

Majandusaasta aruanded

Lae alla Revisjonikomisjoni aruanne LHKK tegevuse kohta 2019
Lae alla Audiitori aruanne majandusaasta aruande 2019 juurde

Alusdokumendid

Lae alla Strateegia 2014-2020 rakenduskava 2020. aastaks
Lae alla Lääne-Harju Koostöökogu 2020. aasta eelarve ja tegevuskava