Dokumendid

Tere tulemast Lääne-Harju Koostöökogu dokumentide loetellu, kus hoitakse ja hallatakse organisatsiooni erinevaid dokumente. Dokumentide loetelus täiendatakse dokumendikasutasid ja alamkaustasid vastavalt asjaajamiskorrale ning dokumendikäibele.

Töökoosolekute protokollid

Lae alla Turismiarengu töögrupp
Lae alla Mikroettevõtjate akadeemia koosolek 13.06.2013

Üldkoosolekute protokollid

Lae alla LHKK üldkoosoleku protokoll nr.3 29.06.2023 Padise
Lae alla LHKK Erakorralise üldkoosoleku protokoll nr.2 29.05.2023 Padise

Juhatuse protokollid

Lae alla Juhatuse koosoleku protokoll nr. 8/2023 11.09.2023
Lae alla Juhatuse koosoleku protokoll nr. 7/2023 02.08.2023

Majandusaasta aruanded

Lae alla Audiitori aruanne majandusaasta aruande 2021 juurde
Lae alla Majandusaasta aruanne 2020

Alusdokumendid

Lae alla Strateegia Lisa 1. Tegevuspiirkonna analüüs
Lae alla Eelarve 2023 ja tegevused