LHKK Projektid

Lääne-Harju Koostöökogu strateegia rakendamise ja tegevuspiirkonna arengu toetamine projektitegevuste abil.
Projektid: Teostamisel
Lae alla Piirkondade kogemusvahetus ja tegevusrühmade koostöö arendamine
Lae alla Puhume purjesse Uut hoogu 2023 rahastusotsuse saanud projektid
Lae alla 5 tärni turism+/5*Nature+
Lae alla Loode-Eesti tähed - teaduse, toidu ja turismi arendamine/Dark Sky International – Argo Navis – Follow the Stars
Lae alla Loode-Eesti piirkonna ühisturundus (II etapp)
Projektid: Lõpetatud
Lae alla Harju LEADER tegevusgruppide ühistegevused II
Lae alla Projekt – NICOLE New Initiatives and Cooperation for Local Economies 19.12.2020 – 19.03.2023 – Uued algatused ja koostöö kohalike majanduste jaoks.
Lae alla Läänemere projekt TTRC
Lae alla Puhume Purjesse rahastuse saanud projektid 2021
Lae alla PUHUME PURJESSE - Kogukondade ühtsuse ja koostöö arendamine läbi uudsete tegevuste ning sündmuste
Lae alla Arukate külade arenguprogramm
Lae alla NICOLE - New Initiatives and Co-operations for Local Economies
Lae alla „Enclaves of Life"
Lae alla Elavad muuseumid/Living museums
Lae alla Veeturismi arendamine / Water Tourism Development
Lae alla Ringmajandus maapiirkonnas/Circular economy in the countryside. Global Eco – Inno Eco
Lae alla Harju LEADER tegevusgruppide ühistegevused
Lae alla Local Security/Kohalik turvalisus
Lae alla Rannikuala arendamine/Coastal and Dune Management
Lae alla 5*Nature/5 tärni turism
Lae alla Loode-Eesti piirkonna ühisturundus
Lae alla LHKK projektide koondtabel 2009-2014
Lae alla Võimaluste loomine kohaturunduslike põhimõtete elluviimiseks ja tegevuskava rakendamiseks Loode-Eestis
Lae alla Lääne-Harju Kohaturundus
Lae alla Lääne-Harju Koostöökogu ettevõtlikkuse edendamise projekt 2014
Lae alla Lääne-Harju mikro- ja väikeettevõtete ettevõtluspädevuse ja kompetentside tõstmine toetava arendustegevuste abil
Lae alla Sädeinimeste motivatsiooniprogramm 01.07.2010 - 31.01.2011
Lae alla Põhja-Läänemaa ja Lääne-Harjumaa turismialase koostöövõrgustiku loomine 2010-2011
Lae alla Lääne-Harjumaa turismitrükk
Lae alla Sädeinimeste jätkuprogramm 2011
Lae alla Virtuaalne piirkonna infokaart I-II etapp
Lae alla Avaliku ja kolmanda sektori vaheline toimiv koostöö Lääne-Harjumaal
Lae alla Virtuaalne piirkonna infokaart III
Lae alla Lääne-Harju mikro- ja väikeettevõtete ettevõtluspädevuse ja kompetentside tõstmine toetava arendustegevuste abil 2013-2014