Loode-Eesti III projekt- tegevused, periood ja eelarve