2024 avanevad meetmed ja taotlusvoorud

2024. aastal toimub Lääne-Harju Koostöökogu piirkonnas kaks E-pria keskkonnas avanevat taotlusvooru:

  • Kevadvoor ajavahemikus:

11.03. - 18.03.2024 kell 17.00

avanevad meetemed:

Meede 2 KOGUKOND JA ORGANISATSIOONID (ühisprojektide meede) meetme maht 54 380,00 eurot

Meede 3 ETTEVÕTLUS (investeeringud) meetme maht 122 354,50 eurot

  • Sügisvoor ajavahemikus:

16.09. - 23.09.2024 kell 17.00

avanevad meetmed:

Meede 1 ELUKESKKOND (investeeringud) meetme maht 135 949,00 eurot

Meede 3 ETTEVÕTLUS (investeeringud) meetme maht 122 354,50 eurot

Uue perioodi määrus on leitav: http://www.riigiteataja.ee/akt/131052023009?leiaKehtiv

 

 

 

Viimati lisatud uudised

16.05.2024
Järgmine Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse koosolek toimub 23. mail 2024 Viikingite külas Päevakord: 1. 2024 I Leader taotlusvooru rahastamise...
06.05.2024
Lääne-Harju Koostöökogu toimiv veebileht "vomentaga.ee" on ajale jalgu jäänud ning vajab põhjalikku uuendamist. Hinnapakkumise kutse Lääne-Harju...
03.05.2024
Lääne-Harju Koostöökogu taaselustas idee Loode-Eesti geopargist. Loode-Eestis asuvad erilised geoloogilised loodusmälestised (Neugrundi...