LEADER MEETME 2022. a II TAOTLUSVOOR ON AVATUD 19.- 26.09.2022

LEADER MEETME 2022. a II TAOTLUSVOOR ON AVATUD 19.- 26.09.2022

 

Lääne-Harju Koostöökogu annab teada, et järgmine Leader meetme taotlusvoor toimub 19.- 26. septembrini kuni kl 17.00.

Taotlemiseks on avatud meetmed:
1.2 Tooted ja teenused- summas 295677,52 eurot 
2.2 Elukeskkond- summas 154156,10 eurot

NB! Taotlusvoor on taotlemiseks avatud kuni vooru viimase päeva kella 17.00ni! Hilinenud taotlusi ei ole võimalik e-teenuste keskkonnas esitada!
NB! Taotlemine toimub elektrooniliselt läbi PRIA e-teenuse keskkonnas. 
Taotlemise tingimused ja info.
Enne taotlusvooru on võimalik tulla nõustamisele- kontakt meetmejuht Marianne Adson. Võimalusel palume ette registreerida e-posti teel: marianne@vomentaga.ee või tel: +372 530 157 52.

Taotlust saab esitada ehitustegevuseks, näiteks hoone renoveerimiseks, juurdeehituseks või uue hoone ehitamiseks. Selleks, et ehitustegevuseks projektitaotlust esitada, peab projekt või projektiidee olema eelnevalt vallaga kirjalikult kooskõlastatud ja täpsustatud ehitusteatise või ehitusloa saamise tingimused.
Lisaks saab projektitaotlust esitada seadmete, inventari vm juriidilise isiku põhivara koosseisu ostuks. Juhul, kui näiteks ostetava seadme väärtus on rohkem kui 5000 eurot (KMta), siis tuleb esitada kolm hinnapakkumust, kui vähem kui 5000 eurot (KMta) üks hinnapakkumine.
Projekt peab olema ellu viidud hiljemalt 31.12.2024. Selleks ajaks peab olema esitatud epria keskkonnas kogu vajalik dokumentatsioon (maksekorraldus, üleandmisakt) projekti kohta maksetaotluse vormil.
Maksetaotlust saab esitada neli korda kahe aasta jooksul alates PRIA rahastusotsuse tegemisest. 
Ehitustegevuse korral peab olema esimese maksetaotluse esitamisel ehitusluba ja viimase maksetaotluse esitamisel kasutusluba. Dokumente võib esitada ka korraga ühe maksetaotlusena.
NB! Meetmelehed, kus on kirjas täiendav informatsioon projektitaotluse esitamisks vajalike dokumentide kohta on leitavad https://www.vomentaga.ee/leader-meede-ja-taotlemine/meetmed

 

Toimuvad veebipõhised infotunnid, kuhu on oodatud kõik LEADER meetmetest toetuse taotlemisest huvitatud isikud!

Infotunnis käsitletakse 2022 sügisel avanevatest meetmetest toetuse taotlemise tingimusi, vajalike dokumentide loetelu ja sisu, samuti nõudeid projektitoetuse taotlejale ja hindamiskriteeriume.

Infotunnid toimuvad:

22.08.2022 kell 10.00

29.08.2022 kell 18.00

Palun valige registreerimisel endale sobiv aeg.

Infotund toimub veebi vahendusel ja link saadetakse registreeritud e-mailile vähemalt 15 minutit enne infotunni algust.
Infotund kestab ajaliselt 45 minutit (sisuline osa + küsimused).

 

 

 

Viimati lisatud uudised

26.09.2022
LHKK juhatus kutsub kokku üldkoosoleku, mis toimub 13. oktoobril (N) algusega kell 18.00 Padisel, Lääne-Harju Kultuurikeskuse rahvamajas Kogunemine...
26.09.2022
Hea sotsiaalvaldkonna esindaja Saue ja Lääne-Harju vallas! Lääne-Harju Koostöökogu tegeleb perioodi 2023–2027 strateegia ettevalmistamisega....
21.09.2022
Kellest saab Harjumaa aasta küla 2022? Harjumaa külad, külade piirkonnad, alevid ja alevikud- vaadake peeglisse – ehk väärite just teie Harjumaa...