Loode-Eesti puhkemajanduslikul eesmärgil kasutatavuse uuring

Loode-Eesti on rikas mitte ainult pika ja mitmekülgse mereranniku, aga ka rohkete jõgede (ja järvede) poolest. Samas on nende ressurss nii kohalike elanike kui külastajate seas vähe kasutatud. Projekti
Veeturismi arendamine / Water Tourism Development käigus toodi  jõgede ääres tegutsevad ettevõtjad, kogukonnad ja omavalitsuste esindajad kokku, selgitati välja peamised takistused veekogude suurema kasutatavuse osas ning püüti leida võimalusi nende lahendamiseks.  Projekti raames koostati veekogude puhkemajanduslikul eesmärgi kasutatavuse uuring.

  • Uuringu piirkond hõlmab Haapsalu linna, Lääne-Nigula, Lääne-Harju, Harku, Saue, Saku ja Kiili valla territooriumi ehk Matsalu lahe põhjaosast (v.a Kasari jõgi) Tallinna linna piirini.
  • Kirjeldatud on Loode-Eesti olulisemate veekogude hetke olukorda turismi arendamise aspektist.
  • Välja on toodud piirkondlike arutelude tulemused, partnerite kogemused, juhtumid ja näited.
  • Uuringus on antud ülevaade senistest uuringutest veekogude kohta, mida teostavad ülikoolid, st vajalik on koguda andmeid Eesti Maaülikoolilt ja Tallinna Ülikoolilt.
  • Tulemusena on analüüsitud Loode-Eesti veekogude (rõhk jõgedel) kasutusvõimalusi, takistusi ja lahendusettepanekuid.

Uuringusse on hõlmatud  Veskijõgi, Vihterpalu jõgi, Kloostri jõgi, Vasalemma jõgi, Keila jõgi, Maidla jõgi, Vääna jõgi, Pääsküla jõgi.
 

Tutvu Tallinna Ülikooli Ökoloogia keskuse koostatud uuringuga lähemalt siin - Loode-Eesti jõgede puhkemajanduslikul eesmärgil kasutatavuse uuring.

Lisad uuringu juurde:

Välivaatluste raport Lisa 1.Veskijõgi

Välivaatluste raport Lisa 2.Vihterpalu

Välivaatluste raport Lisa 3.Kloostri

Välivaatluste raport Lisa 4.Vasalemma

Välivaatluste raport Lisa 5.Keila

Välivaatluste raport Lisa 6.Maidla

Välivaatluste raport Lisa 7.Vääna

Välivaatluste raport Lisa 8.Pääsküla

 

Lisainfo: Eliko Kõiv, eliko.koiv@gmail.com 53542379

Koostööprojekti „Veeturismi arendamine"​ tegevusi kaasrahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi LEADER meetmest.

Viimati lisatud uudised

11.06.2024
Uudiseid saad lugeda SIIT
08.06.2024
23.-24. augustil toimub koostööprojekti "Piirkondade kogemusvahetus ja tegevusrühmade koostöö arendamine" suveseminar liikmetele. Osalevad seitsme...
31.05.2024
23. mail.2024 kogunenud Lääne-Harju Koostöökogu juhatus kinnitas 2024 märtsi taotlusvooru paremusjärjestuse ja rahastusettepanekud PRIAle: Meede 2...