Loode-Eesti turismiettevõtjad ja -arendajad tegid plaane turismisihtkoha turunduseks

5. detsembril Kernu mõisas toimunud Loode-Eesti kui turismisihtkoha arendamise arutelul võeti kokku senitehtud plaanid ja testiti uusi ideid. Asjaolu, et piirkonna ettevõtjad ja omavalitsuste esindajad teemast huvituvad, kinnitab suur osalejate arv, kokku 63 inimest.

Vaata ürituse fotogaleriid!

Loode-Eesti piirkonna kui turismisihtkoha arendamist ja turundamist on arutatud ka varem, aastal 2014 kirjutati kohaturunduse eesmärgid piirkonna strateegiatesse. Seekordsel arutelul mindi konkreetsemaks. Sissejuhatuseks saadi ülevaade Positium LBS poolt mobiilpositsioneerimise meetodil kogutud piirkonna külastatavuse andmetest. Uuringust selgus, et Lääne-Harjumaa turism on tugevalt hooajaline – näiteks juuli- ja jaanuarikuu külastatavuse vahe on umbes kahekordne. Samuti on enamik külastusi piirkonda lühiajalised, vaid umbes viiendik külastajatest jääb piirkonda ka ööbima.

Kuidas meelitada piirkonda rohkem turiste ka hooajavälisel ajal ja kuidas saada neid jääma kauemaks, selleks on koostamisel piirkonna turundusplaan, mille võimalikke kontseptsioone arutelul osalejatele tutvustati ja testiti. Kokkuvõtted on veel tegemisel, aga ühiselt leiti, et sõna Loode-Eesti juurde tuleks leida omadussõnad ja oma lood, millega piirkonda turundada.

“See miski sõna Loode-Eesti ees – olgu ta “teekondade Loode-Eesti” või midagi muud, tuleks püüda erinevatest teemalugudest (loodus, pärimus jne) uuesti välja sõeluda. Kuni jõutakse vastusteni küsimusele: “Miks Loode-Eesti?” ütles arutelupäeva juhtinud turismiekspert Ain Hinsberg.

Ettevõtjate huvi suur

Loode-Eesti turismiettevõtjad on sel sügisel mitmeid kordi koos käinud. Toimusid koolitused üldisematel teemadel nagu turundus ja tootearendus, aga ka väga praktilistel teemadel nagu veebiturundus, fotod, sotsiaalmeedia. Kasulikuks hinnati ka VisitEstonia veebikeskkonna infopäeva.

Meie eesmärk koolitusi korraldades oli ettevõtjatele uusi teadmisi pakkuda, teisalt oli meil hea meel näha, et koolituste käigus tekkisid ettevõtjate vahel kontaktid ning räägiti koostööhuvist näiteks toitlustus- ja majutusasutuste ning seiklusturismi korraldajate vahel. Mõned Kernu mõisas peetud arutelule tulijad olid juba üsna nõudlikud, et sel sügisel alanud tegevus jätkuks ja koostöö  piirkonna ettevõtjate vahel käivituks.

Arutelupäeval rääkisid turismiettevõtjad juba üsna konkreetsetest soovidest: tahetakse teada, millised ettevõtjad piirkonnas tegutsevad, milliseid tooteid ja teenuseid nad pakuvad, millal keegi üritusi korraldab, omavahel suhelda, üksteisel külas käia. Sealjuures ei ole huvi ainult konkurendi uudishimu - korraldasime küsitluse, millest selgus, et meie turismiettevõtjatel on valmisolek oma klientidele lähedalasuvaid teisi ettevõtteid, matkaradasid ja vaatamisväärsusi soovitada ning nii mõnigi juba teeb seda.

Ettevõtjad rääkisid ka oma ootustest Loode-Eesti turunduse eestvedajatele ja piirkonna omavalitsustele. Ettevõtjad ootavad, et oleks olemas katusorganisatsioon, mis tegeleks piirkonna tervikliku turundamisega sihtrühmadele, hoolitseks piirkonna mainekujunduse eest ning teeks tööd selle nimel, et tulevikus jõuaks Loode-Eestisse rohkem turismigruppe nii Eestist, lähiriikidest kui ka Tallinna sadamasse randuvatelt kruiisilaevadelt. Lõpetuseks leidsid turismiettevõtjad, et turismi arengu seisukohast on oluline ka see, et teed ja infrastruktuur oleks korras.

Loode-Eesti kui turismisihtkoha turundamine on nüüd jõudsamalt ette võetud. Kernus peetud arutelud andsid sisendit Loode-Eesti turundusplaanile, mis valmib detsembri lõpuks.

Lisainfo:

Krista Must, Loode-Eesti ühisturunduse projektijuht, 5156364, kristamust@gmail.com

Ede Teinbas, Lääne-Harju Koostöökogu meetmejuht, 58085407, ede@vomentaga.ee

Viimati lisatud uudised

18.02.2024
Tänu Lääne-Harju Koostöökogu Puhume Purjesse projekti toetusele on piirkonna elanikel ning  koolide 5. või 6. klasside õpilastel olnud võimalus teha...
16.02.2024
Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse koosolek toimub 20. veebruaril kl 17.00 Padisel Päevakord: 1. Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse liikmete valimise...
16.02.2024
Veebruari teisel nädalalõpul toimus Tallinnas Eesti Näituste messikeskuses juba 31.rahvusvaheline turismimess Tourest 2024. Kolme päeva jooksul...