Lõppes Lääne-Harju Koostöökogu ettevõtlikkuse edendamise projekt

Lääne-Harju Koostöökogu "Ettevõtlikkuse edendamine" projekti üldeesmärk oli  mõjutada sihtgruppide hoiakuid ning tõsta teadlikkust ettevõtlikkuse ning ettevõtluse olemusest ja olulisusest.

Üldeesmärgi saavutamiseks toimusid alljärgnevad tegevused: 

14.02.2014 toimus teavitusüritus, kus LHKK strateegia uuendamise valguses arutlesid üritusel osalejad (37) ettevõtluse ja ettevõtlikkuse olulisusest piirkonna arengu kontekstis.

On koondatud ettevõtluse alustamise ja toetuste alane informatsioon  LHKK kodulehele, EL 2014+ struktuurivahendite avanemisel lisatakse vastavasisuliste programmide ja meetmete teave.

Õppereisil Viljandimaale tutvus 2 päevase õppereisi käigus 20 piirkonna Sädeinimest ja ettevõtlushuvilist Mulgimaa Arenduskoja projektidega, pereettevõtluse ja elustiiliettevõtluse, kui stabiilsete ja jätkusuutlike mudelitega.

16. septembri 2014 toimus ümarlaud, 10 osalejat, igast LHKK omavalitusest  kaks projektivaldkonnas kogenud ja motiveeritud tulevase tugivõrgustiku liiget. Ümarlaual arutleti projekti eesmärkide üle ja LHKK 2014+ strateegia ettevalmistamisel esile kerkinud vajaduse osas kaasata LHKK meeskonda meetmespetsialiste.

Oktoober-november 2014 toimus viiepäevane koolitusprogramm (12 osalejat),  mis toetas eestvedajate tugivõrgustiku tekkimist. Arendusprogrammi läbinutel on oskused ja teadmised ning soov algatada ja ellu viia territoriaalselt piiriüleseid projekte aga ka projekte TG vaheliselt ning rahvusvaheliselt ning valmidus nõustada oma kogukonnas, kuidas headele ideedele leida rahastust.

On välja töötamisel edasised sammud Tugivõrgustiku arendamistel.

Projekti tulemusena on astutud esimesed sammud ettevõtluse suhtes positiivsete hoiakute ja ettevõtluskultuuri ning ettevõtlusalaste teadmiste ja oskuste levitamisel ning projekti tulemusena tekkinud koostöövõrgustiku toel töötakse edasi selle nimel, et ettevõtjad ja huvigruppide esindajad oleksid nii tegutsemisvõimaluste kui ka rahastamisvõimaluste osas  teadlikumad, informeeritud ning koostööle avatud.

Projekti koolituse läbinud osalejate nimed, päevakavad ja koolitusmaterjalid on leitavad siit

 

 

Viimati lisatud uudised

25.11.2021
PADISE LASTEAIA PROJEKT „VANAEMA JUTUKERA" Meie projekti „Vanaema jutukera” eesmärk: vanavanemad on põlvkondade sidususe kandjad, neilt on palju...
09.11.2021
12.oktoobri üldkooosolek kinnitas 2022.a rakenduskava: Strateegia meetme nimetus                Kavandatav eelarve                  Projektitoetuse...
05.11.2021
Lääne-Harju Koostöökogu (LHKK) on piirkondlik arendusorganisatsioon, mille tegevuse eesmärgiks on Lääne-Harjumaa ettevõtlus- ja elukeskkonna...