Lõppes Lääne-Harju Koostöökogu ettevõtlikkuse edendamise projekt

Lääne-Harju Koostöökogu "Ettevõtlikkuse edendamine" projekti üldeesmärk oli  mõjutada sihtgruppide hoiakuid ning tõsta teadlikkust ettevõtlikkuse ning ettevõtluse olemusest ja olulisusest.

Üldeesmärgi saavutamiseks toimusid alljärgnevad tegevused: 

14.02.2014 toimus teavitusüritus, kus LHKK strateegia uuendamise valguses arutlesid üritusel osalejad (37) ettevõtluse ja ettevõtlikkuse olulisusest piirkonna arengu kontekstis.

On koondatud ettevõtluse alustamise ja toetuste alane informatsioon  LHKK kodulehele, EL 2014+ struktuurivahendite avanemisel lisatakse vastavasisuliste programmide ja meetmete teave.

Õppereisil Viljandimaale tutvus 2 päevase õppereisi käigus 20 piirkonna Sädeinimest ja ettevõtlushuvilist Mulgimaa Arenduskoja projektidega, pereettevõtluse ja elustiiliettevõtluse, kui stabiilsete ja jätkusuutlike mudelitega.

16. septembri 2014 toimus ümarlaud, 10 osalejat, igast LHKK omavalitusest  kaks projektivaldkonnas kogenud ja motiveeritud tulevase tugivõrgustiku liiget. Ümarlaual arutleti projekti eesmärkide üle ja LHKK 2014+ strateegia ettevalmistamisel esile kerkinud vajaduse osas kaasata LHKK meeskonda meetmespetsialiste.

Oktoober-november 2014 toimus viiepäevane koolitusprogramm (12 osalejat),  mis toetas eestvedajate tugivõrgustiku tekkimist. Arendusprogrammi läbinutel on oskused ja teadmised ning soov algatada ja ellu viia territoriaalselt piiriüleseid projekte aga ka projekte TG vaheliselt ning rahvusvaheliselt ning valmidus nõustada oma kogukonnas, kuidas headele ideedele leida rahastust.

On välja töötamisel edasised sammud Tugivõrgustiku arendamistel.

Projekti tulemusena on astutud esimesed sammud ettevõtluse suhtes positiivsete hoiakute ja ettevõtluskultuuri ning ettevõtlusalaste teadmiste ja oskuste levitamisel ning projekti tulemusena tekkinud koostöövõrgustiku toel töötakse edasi selle nimel, et ettevõtjad ja huvigruppide esindajad oleksid nii tegutsemisvõimaluste kui ka rahastamisvõimaluste osas  teadlikumad, informeeritud ning koostööle avatud.

Projekti koolituse läbinud osalejate nimed, päevakavad ja koolitusmaterjalid on leitavad siit

 

 

Viimati lisatud uudised

03.07.2020
Rahvusvahelise koostööprojekti "Ringmajandus maapiirkonnas" raames koostas juhtpartner Prizztech (Soome) projektis osalenud ettevõtete headest...
09.06.2020
Lääne-Harju Koostöökogu juhatus kinnitas 03.06.2020 toimunud koosolekul LHKK hindamiskomisjonide ettepaneku 30.03.2020- 06.04.2020 toimunud...
03.06.2020
Avatud talude päeva paremaks tutvustamiseks oma piirkonna ettevõtjatele korraldavad Lääne-Harju Koostöökogu ja Nelja Valla Kogu 18. juunil algusega...