Lõppes Lääne-Harju Koostöökogu ettevõtlikkuse edendamise projekt

Lääne-Harju Koostöökogu "Ettevõtlikkuse edendamine" projekti üldeesmärk oli  mõjutada sihtgruppide hoiakuid ning tõsta teadlikkust ettevõtlikkuse ning ettevõtluse olemusest ja olulisusest.

Üldeesmärgi saavutamiseks toimusid alljärgnevad tegevused: 

14.02.2014 toimus teavitusüritus, kus LHKK strateegia uuendamise valguses arutlesid üritusel osalejad (37) ettevõtluse ja ettevõtlikkuse olulisusest piirkonna arengu kontekstis.

On koondatud ettevõtluse alustamise ja toetuste alane informatsioon  LHKK kodulehele, EL 2014+ struktuurivahendite avanemisel lisatakse vastavasisuliste programmide ja meetmete teave.

Õppereisil Viljandimaale tutvus 2 päevase õppereisi käigus 20 piirkonna Sädeinimest ja ettevõtlushuvilist Mulgimaa Arenduskoja projektidega, pereettevõtluse ja elustiiliettevõtluse, kui stabiilsete ja jätkusuutlike mudelitega.

16. septembri 2014 toimus ümarlaud, 10 osalejat, igast LHKK omavalitusest  kaks projektivaldkonnas kogenud ja motiveeritud tulevase tugivõrgustiku liiget. Ümarlaual arutleti projekti eesmärkide üle ja LHKK 2014+ strateegia ettevalmistamisel esile kerkinud vajaduse osas kaasata LHKK meeskonda meetmespetsialiste.

Oktoober-november 2014 toimus viiepäevane koolitusprogramm (12 osalejat),  mis toetas eestvedajate tugivõrgustiku tekkimist. Arendusprogrammi läbinutel on oskused ja teadmised ning soov algatada ja ellu viia territoriaalselt piiriüleseid projekte aga ka projekte TG vaheliselt ning rahvusvaheliselt ning valmidus nõustada oma kogukonnas, kuidas headele ideedele leida rahastust.

On välja töötamisel edasised sammud Tugivõrgustiku arendamistel.

Projekti tulemusena on astutud esimesed sammud ettevõtluse suhtes positiivsete hoiakute ja ettevõtluskultuuri ning ettevõtlusalaste teadmiste ja oskuste levitamisel ning projekti tulemusena tekkinud koostöövõrgustiku toel töötakse edasi selle nimel, et ettevõtjad ja huvigruppide esindajad oleksid nii tegutsemisvõimaluste kui ka rahastamisvõimaluste osas  teadlikumad, informeeritud ning koostööle avatud.

Projekti koolituse läbinud osalejate nimed, päevakavad ja koolitusmaterjalid on leitavad siit

 

 

Viimati lisatud uudised

18.05.2020
18.05.2020 jõustus LEADER määruse muudatus, millega pikendatakse investeeringuprojektide elluviimise tähtaegu 1 aasta võrra ehk senise kahe aasta...
06.05.2020
Head Loode-Eesti turismiasjalised! Meile on pakutud osalemisvõimalust projektis, mille käigus saaks maaturismiettevõtted laiendada oma teenuste...
21.03.2020
Valmistame järgmiseks suveks ette Loode-Eesti toidukaardi teist trükki. Kaardil on kajastatud kohalike toidutootjate info - mida toodetakse, ning kus...