Puhume purjesse 2023!

Puhume Purjesse taotlusvoor tuleb taas!

Lääne-Harju Koostöökogu avab koostööprojekti “Uut hoogu” raames Puhume purjesse taotlusvooru.

Projektitaotlusi saab esitada 15.05 - 16.06.2023, eelarve maht 33 437,00 eurot

Maksimaalne toetuse summa on 5000 eurot!

Taotlusvooru eesmärk on motiveerida Lääne-Harju ja Saue valla ( endise Kernu ja Nissi valdade piirkonna) noori ise sündmusi korraldama. Samuti soovime toetada nii noorteorganistasioonide kui vabaühenduste sisemist arengut ja koostööd ning anda hoogu kogukondadele ja külaseltsidele.

Taotlusvooru näol on tegemist nn vihmavarjuprojektidega, mis on lihtsustatud võimalus viia oma tegevusi ellu. See tähendab, et LHKK on kui vihmavari. Kui tavaliselt peab taotleja ise maksma oma arved, sisestama projekti PRIA keskkonda, ootama pikalt vastust jne, siis sel korral vastutab LHKK teie esitatud taotluse õiguspärasuse, rahastuse ning aruandluse eest PRIA-le. Toetuse saajate kohustus on tegevused ellu viia. Infolehe koos hindamiskriteeriumitega leiad : abiks taotlejatele

Täpsemad tingimused ja taotlusvormi leiad siit: taotlusvorm

Lisainfo: Meetmejuht Marianne Adson, 5301 5752, marianne@vomentaga.ee

Eelmise taotlusvooru toredatest sündmustest loe SIIT

Viimati lisatud uudised

31.05.2023
Lääne-Harju-Harju Koostöökogu juhatus koguneb 7. juunil Padisel Päevakorras: 1. Esindajate määramine Eesti Leader Liitu 2. Üldkoosoleku kokku...
30.05.2023
29.mail Padisel toimunud Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolek kinnitas LHKK Leader strateegia aastateks 2024-2027 Täname kõiki, kes aitasid kaasa...
24.05.2023
03. mail.2023 toimunud Lääne-Harju Koostöökogu juhatus kinnitas 2023 taotlusvooru paremusjärjestuse ja rahastusettepanekud PRIAle:   Meede 1.2....