Uudised

18.05.2018
Oodatud on nii need, kes on oma sündmuse juba kirja pannud, kui need, kes veel planeerivad või kaaluvad seda teha. Lisainfo ja registreerumine Info festivalil oma sündmusega liitumise kohta
04.05.2018
Mis on LEADER, mis on CLLD, mis on multifondid? Kas ja kuidas jätkub LEADER programm uuel EL rahastusperioodil 2021+? 17. mail toimub maaeluministeeriumis seminar LEADER lähenemisviisi hetkeseisust ja tulevikust.  Sündmusele oodatakse kõiki LEADER...
04.04.2018
Hea külavanem ja kogukonna eestvedaja, tule ja ütle oma sõna sekka, millisena näed Sina oma rolli külaelu korraldajana ja täiskasvanute hariduselus toimetajana. Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras ja Eesti Külaliikumine Kodukant...
01.04.2018
Taotlusi saab esitada 02.-09. aprill läbi PRIA UUE e-teenuse keskkonna https://epria.pria.ee/epria2/login/#/login  Kindlasti tuleb arvestada, et portaali kasutamiseks peate te olema PRIA klient või peavad olema teile antud kliendi esindamiseks...
16.03.2018
Maaeluministeerium korraldab juba neljandat aastat avatud talude päeva, mis sel aastal toimub 22. juulil. Talude ja põllumajandusettevõtete registreerimine algas 6. märtsil ning kestab 1. maini! Registreerimine toimub avatud talude päeva ametliku...
16.03.2018
Hea Loode-Eesti turismiettevõtja ja sündmuste korraldaja! 2018. a sügisel toimub Loode-Eestis Porikuu festival. Festivali idee sai alguse Lääne-Harju Koostöökogu rahvusvahelise koostööprojekti 5*Loodus raames toimunud turismiettevõtjate õppereisist...
09.03.2018
Inspiratsiooniväljasõit “Kogemused Ida-Harjust – kuidas toit meie lauale jõuab” toimub 19. märtsil 2018. Osalema on oodatud Harjumaa LEADER tegevusgruppide kohalikust toidust huvitatud inimesed. Inspiratsiooniväljasõidu eesmärgiks on kogemuste...
01.03.2018
2018 aastal toimub Lääne-Harju Koostöökogus kaks taotlusvooru: I voor 02.-09. aprill kell 17.00 I voor 01.-08. oktoober kell 17.00 Ülevaade meetmetest, toetatavatest tegevustest ja eelarvest: NB! Taotlemine toimub ainult läbi PRIA uue e-teenuse...
19.02.2018
Juba eelmise aasta novembri alguses jõustusid mitmed muudatused maaeluministri 23.10.2015 määruses nr 11 “Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus”, mis toovad kaasa olulisi muudatusi LEADER-meetmest toetuse taotlemisel. Lääne-Harju...
15.02.2018
Lääne-Harju Koostöökogus toimub LEADER meetme projektitaotluste vastuvõtt 02.-09.04.2018 kell 17.00 (I taotlusvoor)! 2018. aasta I taotlusvoorus avatud meetmed koos eelarve mahuga: Meede 1.1 Ettevõtlikkus - 46 472,76 eurot Meede 2.1 Kogukond - 57...

Lehed