Loode-Eesti turismi arendamise arutelu 5.12.2017 Kernu mõisas